Тези изкуствени клетки могат да заблудят истинските да ги приемат като свои!


Учени създадоха изкуствени клетки, които в такава степен са подобни на живи клетки, че са в състояние да ги заблудят, че общуват със себеподобни!

В изследването, проведено от екип от Университета в Тренто, Италия, учените са създали микроскопични подобни на клетки структури, пълни с ДНК инструкции. ДНК инструкциите се използват за създаване на РНК, която от своя страна може да се използва за създаването на различни протеини, в отговор на външен стимул. След това те са поставили изкуствените клетки в близост до бактерии, като си ги програмирали да „слушат“ за наличието на определен протеин, използван при комуникацията помежду им. Когато този протеин е засечен, изкуствените клетки от своя страна са отговорили със свой синтезиран протеин и отговорът им е приет от истинските клетки.

Възможността да се създават изкуствени клетки, които по химичен път могат да общуват с естествените, е вълнуваща. В бъдеще това би могло да се използва за създаването на изкуствени клетки-медиатори, които да възстановяват прекъсната връзка между естествените клетки в организма.


Източник: pubs.acs.org

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори