Звезда потъна в гънка на пространство-времето


Звезда изчезна от погледа ни, потънала в гънка в самата тъкан на пространство-времето.

Звездата е част от двойната система J1906. Тя е пулсар, вид неутронна звезда, получила се в резултат на сринала се в себе си гигантска звезда. Резултатът е звезда, чиито диаметър често е само няколко десетки километра, но теглото му е с пъти по-голямо отколкото това на нашето Слънце. Докато пулсарът се върти, той излъчва мощни потоци от електромагнитна радиация, които могат да бъдат засечени с нашите радиотелескопи.

Учените са изучавали въпросния млад пулсар през последните 5 години… докато наскоро той изчезнал от взора им. Обяснението за това, е, че масата на съпътстващата звезда е довела до образуването на своеобразна гънка в тъканта на пространство-времето, в която пулсара е попаднал. Така неговите радиовълни вече не могат да достигат до нас.

Наблюдаваното явление е в унисон с идеята за т. нар. геодезическа прецесия, която използва Теорията на относителността, за да обясни как масивните обекти изкривяват пространството около себе си и водят до изкривяване на локалното пространство-време.

Звездата няма да е загубена завинаги. Според учените, тя ще се появи отново за нашите инструменти след около 160 години.

Източник: http://www.popsci.com/fast-orbiting-pulsar-no-longer-detectable-researchers

Снимка: Popular Science

© 2015 — 2024
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори