Запазването на информация на компютъра освобождава мозъка ни за запаметяване нова


Много хора са на мнение, че все по-засилващата ни се зависимост от компютри, телефони и други умни устройства вреди на паметта ни или казано просто – прави ни по-тъпи. Нов експеримент предоставя резултати, които показват, че това общоприето мнение.. е грешно.

В рамките на този експеримент, проведен от учени от Калифорнийския университет,  на група хора са даден два файла, съдържащи определен брой думи. Казано им е, че имат право да прочетат и запомнят съдържанието на файл А в продължение на 20 секунди, след което трябва да го затворят. След това правят същото и с файл Б. Приключвайки четеното му, те веднага са попитани за съдържанието му (на същия файл Б). И точно тук идва интересната част. На половината от групата е казано, че след като прочетат файл А, могат да го запазят в дадена папка в компютъра, къде той по-късно ще е на разположение. Другата половина от групата няма тази привилегия. Оказва се, че хората, които знаят, че файл А ще е на разположение и по-късно, запомнят много по-голяма част от думите във файл Б, спрямо хората, които просто затварят файл А! Самият акт на запазване, очевидно дава сигнал на мозъка да освободи допълнителни ресурси за следващата нова информация.

Интересно е, че този резултат е налице, само ако хората, които имат право да запазят файл А знаят, че запазването е надеждно. Ако са предупредени, че запазването може да не работи или да се загуби на по-късен етап, те не показват по-големи възможности за запаметяване спрямо тези, които просто затварят файл А.

Следващият път, когато решите, че компютрите ни правят с по-мързеливи мозъци… помислете пак! Не, те се превръщат просто във външно разширение, във винаги достъпен архив на нашата памет.

Източник: http://www.psychologicalscience.org/index.php/news/releases/saving-old-information-can-boost-memory-for-new-information.html

Снимка: iStock

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори