Облаците на Венера биха могли да бъдат дом на непознати досега форми на живот


Скорошно проучване на екип  учени от Уорчестърския политехнически институт, Nanoplanet Consulting и Масачузетския технологичен институт откри убедителни доказателства, че условията в облаците на Венера всъщност може да бъдат подходящи за съществуването на форми на живот, използващи сярна киселина, вместо вода като течна среда. Откритието е значимо, защо придава голяма тежест на идеята, че живота може да съществува в среди, които досега са били смятани за негостоприемни.

Учените са експериментирали с 20 биогенни аминокиселини, поставени в съдове със сярна киселина, с температури, наблюдавани в облачните слоеве на Венера на височина от 48 до 64 километра над повърхността. Според получените резултати, 19 от аминокиселините остават или нереактивни, или са химически модифицирани по начин, който би позволил съществуването на живот. Това предполага, че аминокиселините, които са градивните елементи на протеините, биха могли да бъдат стабилни в среда на сярна киселина.

Изследователите също така откриват, че някои от аминокиселините, които са стабилни в сярна киселина, показват признаци на полимеризация — процес от съществено значение за образуването на протеини.

Това откритие е все още в ранен етап и не означава, че в облаците на Венера наистина съществува живот. Но има потенциала да промени коренно разбирането ни за живота във Вселената. То подсказва, че животът може да съществува в много по-широк спектър от среди, отколкото смятахме досега. То също така подсказва, че трябва да бъдем по-отворени към възможността за живот на други планети, а също и да бъдат променени методите за откриване на такъв.


Източник: Maxwell D. Seager et al, Stability of 20 Biogenic Amino Acids in Concentrated Sulfuric Acid: Implications for the Habitability of Venus’ Clouds, arXiv (2024). DOI: 10.48550/arxiv.2401.01441

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори