Живи ли са вирусите? Ново изследване отговаря с „Да“.


Вирусите – спътници на живота от самото му начало, са едновременно познати и непознати. Въпреки обширните познания, които сме събрали за тях, в научната сфера все още се водят разпалени дебати по най-основния въпрос, свързан с тях – дали вирусите са живи организми.

От една страна те подобно на познатия ни живот се размножават. Но от друга, не правят това самостоятелно, а превземат клетки на живи организми и използват генетичните им инструменти за своите си цели. Освен това, в тях липсват ключови за живота процеси, като метаболизма. И така, живи ли са вирусите или не? Ново изследване подсказва, че по-вероятният отговор е „Да“.

Учени от University of Illinois crop sciences и Carl R. Woese Institute for Genomic Biology обявиха резултатите от изследване, обхванало почти 3500 вируса и 1600 вида клетки от живи организми. В рамките на изследването те са сравнили начина, по който са сгънати протеините в изследваните вируси и клетки. Тези специфични форми на протеините са кодирани в самите гени и са устойчиви за големи периоди от време. Това позволява да се проследи еволюционното развитие на изследваните обекти много по-лесно, отколкото ако се сравняват техните ДНК/РНК последователности, за които е известно, че се податливи на сравнително бързи еволюционни промени.

Получените резултати от сравнението на сгъването на протеините, са много важни. Те показват, че клетките и вирусите споделят почти 450 еднакви сгъвания на протеини! А това очертава ясна тенденция, че има някакъв неописан досега клон в дървото на живота.

Изхождайки от получените данни, учените са стигнали до извода, че има солидни доказателства, че вирусите не просто са „откраднали“ генетичен материал от живите клетка, а самите те са живи организми, еволюирали по различен начин.

Начинът им на еволюция може би е процес, познат като редуктивна еволюция, при който вместо усложняване, е налице опростяване на организмите.

Последният общ прародител на клетките и вирусите вероятно е бил на еволюционната сцена преди около два и половина милиарда години. В някакъв последващ момент във времето, някои от тези древни клетки силно са свили генома си, до степен, в която са загубили клетъчната си същност и са се превърнали във вирусите, които познаваме днес.

Ако подобни бъдещи изследвания затвърдят тези резултати, то тогава спокойно ще можем да кажем, че благодарение на науката още малко сме повдигнали булото, пазещо произхода на живота в мистерия…

Източник: http://www.popsci.com/new-evidence-that-viruses-are-alive

Снимка: Wikipedia

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори