Увреждането на органите  при дълъг COVID-19 може да продължи и една година след първите симптоми


Макар обикновено симптомите на COVID-19 да отшумяват за около 4 седмици след началото на заболяването, при част от хората, този период може да бъде с пъти по-дълъг и да продължава с месеци. Ново проучване, публикувано в списанието на Кралското медицинско дружество, установи, че при 2/3 от пациентите с дълъг COVID-19, дори при тези, които не са  били тежко засегнати, се наблюдава увреждане на един или повече органи, което е възможно да продължи повече от година след поява на първите симптоми. Проучването е фокусирано върху пациенти с екстремна задуха, когнитивни нарушения и лошо качество на живот и включва над 500 участника, много от които са били заети в здравеопазването.

При 62% от наблюдаваните пациенти е установено увреждане на поне един орган 6 месеца след първоначалната диагноза, а 29% са имали увреждания на няколко органа едновременно. Проучването съобщава за намаляване на симптомите между 6 и 12 месеца, но все пак поражда загриженост относно въздействието на заболяването върху качеството на живот, времето за отсъствие от работа и необходимостта от превенция и интегрирани грижи за пациентите с дълъг COVID-19.

Основните механизми на дългия COVID-19 все още не са добре изяснени, но учените предполагат, че бъдещите изследвания трябва да разгледат връзките между симптомите и мултиорганните увреждания в още по-големи групи хора. Вероятно ще е необходимо и по-точно разграничаване между отделните подтипове на вирусното заболяване. Проучването подчертава необходимостта от превенция и интегрирани грижи за пациентите с дълъг COVID-19, тъй като това може да се отрази на качеството им на живот и дългосрочното им здраве


Източник: Amitava Banerjee et al, Multi-organ impairment and long COVID: a 1-year prospective, longitudinal cohort study, Journal of the Royal Society of Medicine (2023). DOI: 10.1177/01410768231154703

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори