Въпреки обезлесяването, Земята става по-зелена!


Обикновено в новините, свързани с горите, научаваме за изсичането и намаляването им. Ново изследване обаче дава обнадеждаващи новини, свързани със състоянието на горите на планетата ни. Данните му сочат, че за последното десетилетие Земята всъщност е станала по-зелена.

Най-сериозните зони на обезлесяване си остават Южна Америка и Югоизточна Азия. Загубите на гори и зелена биомаса там, обаче изненадващо се компенсират от възстановяването на гори в други региони, като сухите савани в Африка и степите в Австралия.Оценката на състоянието на зеленината в планетарен мащаб се прави, като се измерва количеството въглерод, съдържащо се в растенията.Измерването се извършва чрез метод наречен – пасивно микровълново отдалечено засичане. При него чрез сателити се засичат промените в радиочестотната радиация, излъчвана от повърхността. Температурата, влажността на почвата и водата, съдържаща се в растенията, служат като естествен щит, който препречва пътя ѝ.Растенията успяват да абсорбират около 25% от въглеродния двуокис, който хората изхвърлят в атмосферата чрез изгарянето на изкопаеми горива. Увеличаването на зелената биомаса, означава по-голямо усвояване на парниковия газ. Но дори така, това в най-добрия случай ще забави, а няма да спре глобалните климатични промени.

Сред местата, на които има увеличаваща се растителна биомаса, са Русия и бившите ѝ републики, в които има доста пустеещи по-рано обработваеми земи, в които горите се завръщат постепенно. В някои части на Китай текат големи проекти за изкуствено залесяване, които вече имат измерим ефект в планетарен мащаб.

Данните за това изследване обхващат период от около 20 години.

Успешното спиране на унищожителното за природата и в крайна сметка – за нас – обезлесяване и възможно най-бързото ограничаване на зависимостта ни от използването на изкопаеми горива, е от ключова важност, ако желаем идните поколения да не живеят в един променен до неузнаваемост, изхабен и неблагоприятен за живот свят…

Източник: http://theconversation.com/despite-decades-of-deforestation-the-earth-is-getting-greener-38226

Снимка: Gregory Heath

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори