Намаляване на антибиотичната резистентност на бактериите… чрез светлина


Сравнително отдавна е известно, че бактериите са способни да общуват помежду си посредством изпращането на електрически сигнали — начин, който в голяма степен е аналогичен на този, по който общуват невроните в мозъка. А сега екип от британски и италиански учени са открили начин да контролират тези сигнали — пробив, който може да се окаже важен при борбата с увеличаващата се резистентност на бактериите към антибиотици през последните години.

В рамките на изследването си учените са използвали светлина с определена дължина на вълната, за да променят специфична молекула, наречена Ziapin2. За нея е известно, че е способна да се свързва с мембраните на бактериите и че подложена на светлина, променя структурата си. Това  от своя страна води до електрически промени в бактериите, което се отразява и на комуникацията помежду им.

Тази техника може да се окаже полезна за по-пълно разбиране на сигнализацията между отделните клетки, както и за промяна на предаваните сигнали. Освен това учените посочват, че тя може да намери и други полезни приложения — например за създаването на хибридни щамове бактерии, които подложени на светлинно въздействие са способни да доставят лекарства в труднодостъпни места в тялото.


Източник: Tailise Carolina de Souza‐Guerreiro, Gaia Bondelli, Iago Grobas, Stefano Donini, Valentina Sesti, Chiara Bertarelli, Guglielmo Lanzani, Munehiro Asally, Giuseppe Maria Patern�. Membrane Targeted Azobenzene Drives Optical Modulation of Bacterial Membrane Potential. Advanced Science, 2023; 2205007 DOI: 10.1002/advs.202205007

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори