По-интелигентните хора стареят по-бавно и се радват на по-добро здраве


На колко години се чувствате? Не истинската ви биологична възраст, а вътрешното ви усещане, вашата субективна възраст.

Резултатите от не едно и две изследвания от последните няколко десетилетия подсказват, че тази субективна възраст може да бъде използвана като индикатор за здравословното състояние на даден човек, в това число рисковете от депресия, диабет, проблеми с кръвното налягане, деменция и дори очакваната продължителност на живот. Обикновено колкото по-млад се чувства даден човек, толкова по-здрав е той и обратното.

Ново дългогодишно изследване на учени от Университета в Монпелие добавя към горните резултати и изненадваща връзка с общата интелигентност на даден индивид. Според това изследване, колкото по-интелигентни сме в края на тийнейджърите и началото на 20-те си години, толкова по-млади ще се чувстваме през 70-те си години, а това почти винаги се отразява и на различни маркери на биологичното стареене.

Изследването обхваща данни за хиляди хора, родени между 1937 и 1940 г. През 1957 г. всеки един от тези хора е преминал тест за интелигентност. Резултатите от този тест след това са сравнени с усещането за субективна възраст, което същите тези хора са описали повече от 50 години по-късно, през 2011 г.

Получените данни сочат интересна  взаимовръзка между коефициента на интелигентност и субективната възраст. Оказва се, че онези участници, които са имали по-висок коефициент за интелигентност в началото на 20-те си години, се чувстват по-млади 50 години след това. И съответно са по-здрави и имат по-големи шансове за дълъг живот. Тази зависимост си остава, дори когато резултатите са отчетени, като са се взели предвид различни демографски фактори.

Учените считат, че тази зависимост съществува, защото по-интелигентните хора имат способността по-лесно да обработват сложна информация, имат нагласата да опитват нови неща, изпитват любопитство към света и това ги предпазва да се чувстват уязвими спрямо променящите се обстоятелства на живота и средата, свързани с настъпването на старостта.

Изследването успешно се свързва с други, които по подобен начин правят връзка между по-високия детски коефициент за интелигентност и  различни признаци на биологичното стареене, в това число дължината на теломерите в клетките и различни епигенетични маркери.


Източник: ScienceDirect

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори