Враните могат да броят на глас!


Враните демонстрират забележителна математическа грамотност, като броят на глас!

В рамките на впечатляващо ново проучване учени откриха, че враните могат да броят на глас, издавайки определен брой крясъци в отговор на визуални и слухови сигнали. Това е първият документиран случай на слухово броене при вид, различен от човека.

Изследването подчертава съществената разлика между разбирането на числата и броенето на глас. Броенето на глас изисква не само разбиране на числата, но и целенасочен вокален контрол, насочен към комуникация. Това сложно умение, на което обикновено се учат човешките деца в ранна възраст, сега е документирано и при враните, което предполага високо ниво на когнитивна обработка.

В изследването три черни врани (Corvus corone) са били обучени да издават различен брой крясъци, вариращи от един до четири, в отговор на произволни символи или звукови сигнали. След като произведат правилния брой крясъци, враните е трябвало да кълват мишена, за да покажат, че задачата е изпълнена.

Резултатите показват, че и трите врани са били в състояние да произведат правилния брой крясъци, въпреки че понякога е имало грешки, обикновено водещи до един крясък повече или по-малко. Това поведение е сходно с метода на броене на човешките бебета, които използват несимволична приблизителна бройна система преди първата си вокализация.

Това откритие открива нови възможности за разбиране на комуникацията и когнитивните способности на птиците. То подлага на изпитание досегашните предположения за границите на интелигентността на животните и създава предпоставки за по-нататъшни изследвания в сложния свят на поведението на животните.


Източник: Diana A. Liao et al.; Crows “count” the number of self-generated vocalizations; Science384,874-877(2024); DOI:10.1126/science.adl0984

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори